X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
115
0

راهكارهای پیشگیری از مخاطرات فضای مجازی برای نوجوانان

در اين فيلم آموزشی از سری فيلم‌های امنيت فضای مجازی، آشنایی با فضای مجازی و با روش‌های پیشگیری و جلوگیری از مخاطرات فضای آموزشی آشنا می شوید.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/28
1
258
0

هدف پیام رسانه

خبر و خبر رسانی امروزه از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی ماست. رسانه‌ها خط مقدم تولید و انتشار خبر هستند اما باید دقت کنیم که رسانه‌ها صرفا در چهارچوب منافع اقتصادی و سیاسی خودشان گام بر می‌دارند؛ برای همین ممکن است که در ارائه خدماتشون تنها بخشی از واقعیت‌ها را
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/20
0
266
1

نظارت والدین

تو دنیای واقعی اینکه فرزندمان کجاست و چه کاری انجام می‌دهد برای ما خیلی مهم است اما تو دنیای دیجیتال گاهی یادمان می‌رود که باید مراقبشون باشیم. استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی در صورت نداشتن آگاهی می‌تواند نگران کننده باشد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/12
0
199
0

مراقب اعتیاد خاموش باشید

وابستگی افراد به شبکه‌های اجتماعی تنها به اتلاف وقت و آسیب‌های جسمی این اعتیاد خاموش محدود نمی‌شود بلکه تحقیقات نشان داده که مدیریت نامناسب در استفاده از شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین عوامل به وجود آمدن آسیب‌های روانی در میان کاربران بوده
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/12
0
165
0

مدیریت فرزندان در استفاده از فناوری

اگر استفاده از تبلت و گوشی هوشمند توسط کودکان کنترل نشده و بدون نظارت مستقیم والدین باشد، قطعا برای آنها چیزی جز ضرر و آسیب به همراه نخواهد داشت. یکی از مشکلاتی که ممکن است در زمان وابستگی کودکان به فناوری ایجاد شود، فاصله گرفتن از تفریحات سالم و پناه برد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/12
0
205
0

لطفا همیشه آنلاین باشید

مطابق پژوهش‌ها به طور متوسط روزانه بین 7 تا 11 ساعت از وقت خودمان را با گوشی تلفن همراه می‌گذرانیم، و در تمام ساعات شبانه روز آنلاین هستیم و در شبکه‌های اجتماعی مدام با رفقا، همکاران، دوستان و افراد تازه‌ای که به واسطه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی با آنها
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/12

راهكارهای پیشگیری از مخاطرات فضای مجازی برای نوجوانان

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/28
در اين فيلم آموزشی از سری فيلم‌های امنيت فضای مجازی، آشنایی با فضای مجازی و با روش‌های پیشگیری و جلوگیری از مخاطرات فضای آموزشی آشنا می شوید.

هدف پیام رسانه

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/20
خبر و خبر رسانی امروزه از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی ماست. رسانه‌ها خط مقدم تولید و انتشار خبر هستند اما باید دقت کنیم که رسانه‌ها صرفا در چهارچوب منافع اقتصادی و سیاسی خودشان گام بر می‌دارند؛ برای همین ممکن است که در ارائه خدماتشون تنها بخشی از واقعیت‌ها را

نظارت والدین

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/12
تو دنیای واقعی اینکه فرزندمان کجاست و چه کاری انجام می‌دهد برای ما خیلی مهم است اما تو دنیای دیجیتال گاهی یادمان می‌رود که باید مراقبشون باشیم. استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی در صورت نداشتن آگاهی می‌تواند نگران کننده باشد

مراقب اعتیاد خاموش باشید

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/12
وابستگی افراد به شبکه‌های اجتماعی تنها به اتلاف وقت و آسیب‌های جسمی این اعتیاد خاموش محدود نمی‌شود بلکه تحقیقات نشان داده که مدیریت نامناسب در استفاده از شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین عوامل به وجود آمدن آسیب‌های روانی در میان کاربران بوده

مدیریت فرزندان در استفاده از فناوری

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/12
اگر استفاده از تبلت و گوشی هوشمند توسط کودکان کنترل نشده و بدون نظارت مستقیم والدین باشد، قطعا برای آنها چیزی جز ضرر و آسیب به همراه نخواهد داشت. یکی از مشکلاتی که ممکن است در زمان وابستگی کودکان به فناوری ایجاد شود، فاصله گرفتن از تفریحات سالم و پناه برد

لطفا همیشه آنلاین باشید

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/12
مطابق پژوهش‌ها به طور متوسط روزانه بین 7 تا 11 ساعت از وقت خودمان را با گوشی تلفن همراه می‌گذرانیم، و در تمام ساعات شبانه روز آنلاین هستیم و در شبکه‌های اجتماعی مدام با رفقا، همکاران، دوستان و افراد تازه‌ای که به واسطه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی با آنها

برچسب‌ها:
نویسندگان