X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
282
3

راهكارهای پیشگیری از مخاطرات فضای مجازی برای كودكان

این فیلم آموزشی از سری فیلم‌های امنیت فضای مجازی، ابتدایی ترین كار مراقب افراد خطرناك در فضای مجازی باشیم. پنهان كردن هویت در فضای مجازی وجود دارد امكان غیر واقعی بودن هویت‌ها در فضای مجازی محتمل است. چرا بچه ها آسیب می بینند؟ یاد دادن قدرت نه گفتن به موق
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/01
0
157
0

آشنایی با مخاطرات فضای مجازی برای كودكان

به خاطر شرایط موجود و همه‌گیری ویروس كرونا والدین مجبور شدن كودكان را با فضای مجازی، گوشی هوشمند، تبلت و ... آشنا كنند. در این بخش به معرفی مخاطرات این فضا می پردازیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/01
0
207
1

آشنایی با پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات

آموزش مجازی بعنوان بخشی از آموزش رسمی كشور پذيرفته شده است. اين فيلم آموزشی از سری فيلم‌های امنيت فضای مجازی، در اين بخش با ساختار كلی پلیس فتا آشنا می‌شوید. اگر با موضوعی در فضای مجازی مواجه شديد چه ساز و كارهایی وجود دارد و پلیس فتا چه خدمت‌هایی را می ت
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/01
0
293
2

راهكارهای پیشگیری از جرایم سایبری

اين فيلم آموزشی از سری فيلم‌های امنيت فضای مجازی، برای جلوگيری از جرایم سایبری است. چه كار كنيم كه در فضای مجازی برای ما مشكلی پيش نیاید. تلفن همراه تنظيماتی دارد كه رعايت آن‌ها به ما كمك می كنند: رمزگذاری برای سيم كارتقفل كردن صفحهپرهيز از نصب برنامه از
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/28
0
353
0

آشنایی با مخاطرات فضای مجازی برای نوجوانان

در اين فيلم آموزشی از سری فيلم‌های امنيت فضای مجازی، صحبت اصلی مخاطرات فضای مجازی برای نوجوانان است. با گسترش استفاده از فضای مجازی در چند سال اخير بايد مخاطرات اين فضا را بشناسيم اولين گام افزايش سواد ديجيتال و رسانه‌ای را كاربران است. از جمله اين مخاطرا
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/28
1
258
0

هدف پیام رسانه

خبر و خبر رسانی امروزه از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی ماست. رسانه‌ها خط مقدم تولید و انتشار خبر هستند اما باید دقت کنیم که رسانه‌ها صرفا در چهارچوب منافع اقتصادی و سیاسی خودشان گام بر می‌دارند؛ برای همین ممکن است که در ارائه خدماتشون تنها بخشی از واقعیت‌ها را
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/20

راهكارهای پیشگیری از مخاطرات فضای مجازی برای كودكان

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/01
این فیلم آموزشی از سری فیلم‌های امنیت فضای مجازی، ابتدایی ترین كار مراقب افراد خطرناك در فضای مجازی باشیم. پنهان كردن هویت در فضای مجازی وجود دارد امكان غیر واقعی بودن هویت‌ها در فضای مجازی محتمل است. چرا بچه ها آسیب می بینند؟ یاد دادن قدرت نه گفتن به موق

آشنایی با مخاطرات فضای مجازی برای كودكان

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/01
به خاطر شرایط موجود و همه‌گیری ویروس كرونا والدین مجبور شدن كودكان را با فضای مجازی، گوشی هوشمند، تبلت و ... آشنا كنند. در این بخش به معرفی مخاطرات این فضا می پردازیم

آشنایی با پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/01
آموزش مجازی بعنوان بخشی از آموزش رسمی كشور پذيرفته شده است. اين فيلم آموزشی از سری فيلم‌های امنيت فضای مجازی، در اين بخش با ساختار كلی پلیس فتا آشنا می‌شوید. اگر با موضوعی در فضای مجازی مواجه شديد چه ساز و كارهایی وجود دارد و پلیس فتا چه خدمت‌هایی را می ت

راهكارهای پیشگیری از جرایم سایبری

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/28
اين فيلم آموزشی از سری فيلم‌های امنيت فضای مجازی، برای جلوگيری از جرایم سایبری است. چه كار كنيم كه در فضای مجازی برای ما مشكلی پيش نیاید. تلفن همراه تنظيماتی دارد كه رعايت آن‌ها به ما كمك می كنند: رمزگذاری برای سيم كارتقفل كردن صفحهپرهيز از نصب برنامه از

آشنایی با مخاطرات فضای مجازی برای نوجوانان

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/28
در اين فيلم آموزشی از سری فيلم‌های امنيت فضای مجازی، صحبت اصلی مخاطرات فضای مجازی برای نوجوانان است. با گسترش استفاده از فضای مجازی در چند سال اخير بايد مخاطرات اين فضا را بشناسيم اولين گام افزايش سواد ديجيتال و رسانه‌ای را كاربران است. از جمله اين مخاطرا

هدف پیام رسانه

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/20
خبر و خبر رسانی امروزه از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی ماست. رسانه‌ها خط مقدم تولید و انتشار خبر هستند اما باید دقت کنیم که رسانه‌ها صرفا در چهارچوب منافع اقتصادی و سیاسی خودشان گام بر می‌دارند؛ برای همین ممکن است که در ارائه خدماتشون تنها بخشی از واقعیت‌ها را

برچسب‌ها:
نویسندگان