X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
1
115
0

نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان دارای اختلال طیف اتیسم) – درس غذا

در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس غذا، کودکان دارای اختلال طیف اتیسم می‌پردازیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/08/10
1
70
0

نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان دارای اختلال طیف اتیسم) – درس زبان

در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس زبان، کودکان دارای اختلال طیف اتیسم می‌پردازیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/08/10
0
50
0

نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان دارای اختلال طیف اتیسم) – درس بینی

در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس بینی، کودکان دارای اختلال طیف اتیسم می‌پردازیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/08/10
0
120
0

نمونه تدریس درس هنر دوره ابتدایی

در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش درس هنر دوره ابتدایی
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/14
0
42
0

نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان با نیازهای ویژه) – درس گوش

در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس گوش
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/14
0
61
0

نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان با نیازهای ویژه) – درس چشم و کاربرد چشم

در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس چشم و کاربرد چشم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/14

نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان دارای اختلال طیف اتیسم) – درس غذا

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/08/10
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس غذا، کودکان دارای اختلال طیف اتیسم می‌پردازیم

نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان دارای اختلال طیف اتیسم) – درس زبان

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/08/10
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس زبان، کودکان دارای اختلال طیف اتیسم می‌پردازیم

نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان دارای اختلال طیف اتیسم) – درس بینی

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/08/10
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس بینی، کودکان دارای اختلال طیف اتیسم می‌پردازیم

نمونه تدریس درس هنر دوره ابتدایی

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/14
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش درس هنر دوره ابتدایی

نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان با نیازهای ویژه) – درس گوش

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/14
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس گوش

نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان با نیازهای ویژه) – درس چشم و کاربرد چشم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/14
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس چشم و کاربرد چشم

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.