X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
1
131
0

نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان دارای اختلال طیف اتیسم) – درس غذا

در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس غذا، کودکان دارای اختلال طیف اتیسم می‌پردازیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/08/10
1
80
0

نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان دارای اختلال طیف اتیسم) – درس زبان

در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس زبان، کودکان دارای اختلال طیف اتیسم می‌پردازیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/08/10
0
58
0

نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان دارای اختلال طیف اتیسم) – درس بینی

در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس بینی، کودکان دارای اختلال طیف اتیسم می‌پردازیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/08/10
0
635
0

نمونه تدریس کتاب اقتصاد پایه دهم – دوره متوسطه دوم

در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب اقتصاد پایه دهم دوره متوسطه دوم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/14
0
148
0

نمونه تدریس کتاب حسابداری پایه دهم – دوره متوسطه دوم – پودمان اول

در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب حسابداری پایه دهم دوره متوسطه دوم پودمان اول
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/14
0
89
0

نمونه تدریس کتاب حسابداری پایه دهم – دوره متوسطه دوم – پودمان سوم

در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب حسابداری پایه دهم دوره متوسطه دوم پودمان سوم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/14

نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان دارای اختلال طیف اتیسم) – درس غذا

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/08/10
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس غذا، کودکان دارای اختلال طیف اتیسم می‌پردازیم

نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان دارای اختلال طیف اتیسم) – درس زبان

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/08/10
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس زبان، کودکان دارای اختلال طیف اتیسم می‌پردازیم

نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان دارای اختلال طیف اتیسم) – درس بینی

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/08/10
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس بینی، کودکان دارای اختلال طیف اتیسم می‌پردازیم

نمونه تدریس کتاب اقتصاد پایه دهم – دوره متوسطه دوم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/14
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب اقتصاد پایه دهم دوره متوسطه دوم

نمونه تدریس کتاب حسابداری پایه دهم – دوره متوسطه دوم – پودمان اول

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/14
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب حسابداری پایه دهم دوره متوسطه دوم پودمان اول

نمونه تدریس کتاب حسابداری پایه دهم – دوره متوسطه دوم – پودمان سوم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/14
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب حسابداری پایه دهم دوره متوسطه دوم پودمان سوم

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.