X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
1
226
2

برنامه درسی دوره ابتدایی در شرایط ویروس کووید 19

در شرایط ناشی از شیوع بیماری کووید 19 ، به منظور پیشگیری و کاهش آسیب ها و کاستی هاینظام آموزشی، دفتر برنامه ریزی درسی و تولید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/26
0
182
0

برنامه درسی دوره اول متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت قرمز

با توجه به شیوع کرونا، وزارت آموزش و پرورش و بخش های مختلف آن در موقعیتی خاص، غیرمترقّبه و حساس قرار گرفت
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/26
0
93
0

برنامه درسی دوره اول متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت زرد

مدت مدیدی است که عواملی چون آلودگی هوا در کلان شهرها، پدیدۀ ریزگردها، سیل، زلزله و مخاطرات غیرمترقبۀ طبیعی
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/26
0
94
0

برنامه درسی دوره دوم متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت قرمز

وقتی مؤلفه های زمان و مکان که یکی از مؤلفه های یاددهی  یادگیری است تغییر میک ند، مؤلفه های دیگر نیز به تناسب تغییراتی می کنند
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/26
0
66
0

برنامه درسی دوره دوم متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت زرد

اینکه موقعیّت کنونی را با همه ابعادش به درستی درک کنیم و خردمندانه با آن مواجه شویم. در آموزش های غیرحضوری
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/26
0
81
0

برنامه درسی دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش در شرایط ویروس کووید 19

هنرجویان، هنرآموزان، مدیران و خانواده های آنان در شاخه های تحصیلی فنی و حرفه ای و کاردانش
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/26

برنامه درسی دوره ابتدایی در شرایط ویروس کووید 19

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/26
در شرایط ناشی از شیوع بیماری کووید 19 ، به منظور پیشگیری و کاهش آسیب ها و کاستی هاینظام آموزشی، دفتر برنامه ریزی درسی و تولید

برنامه درسی دوره اول متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت قرمز

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/26
با توجه به شیوع کرونا، وزارت آموزش و پرورش و بخش های مختلف آن در موقعیتی خاص، غیرمترقّبه و حساس قرار گرفت

برنامه درسی دوره اول متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت زرد

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/26
مدت مدیدی است که عواملی چون آلودگی هوا در کلان شهرها، پدیدۀ ریزگردها، سیل، زلزله و مخاطرات غیرمترقبۀ طبیعی

برنامه درسی دوره دوم متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت قرمز

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/26
وقتی مؤلفه های زمان و مکان که یکی از مؤلفه های یاددهی  یادگیری است تغییر میک ند، مؤلفه های دیگر نیز به تناسب تغییراتی می کنند

برنامه درسی دوره دوم متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت زرد

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/26
اینکه موقعیّت کنونی را با همه ابعادش به درستی درک کنیم و خردمندانه با آن مواجه شویم. در آموزش های غیرحضوری

برنامه درسی دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش در شرایط ویروس کووید 19

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/26
هنرجویان، هنرآموزان، مدیران و خانواده های آنان در شاخه های تحصیلی فنی و حرفه ای و کاردانش

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.