X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
144
0

فیلم آموزش فارسی - پایه نهم (درس شانزدهم: آرزو)

دانش‌آموزان عزیز در این درس که جزء فصل ششم (ادبیات جهان)  است شما با شعری از اقبال لاهوری و متنی از ویکتورهوگو با عنوان "آرزو" و در بخش واژه‌سازی با واژه‌های ساده و مرکب و وندی آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/27
0
107
0

فیلم آموزش فارسی - پایه نهم (مرور درس های 8 - 9 - 10)

در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر درس‌های هشتم (هم‌زیستی با مام میهن)، نهم (راز موفقیت) و دهم (آرشی دیگر) و دوره می‌کنیم مباحث: تضادفعل گذشته: ساده (مطلق)، نقلی، تلمیح
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/27
0
467
0

فیلم آموزش فارسی - پایه نهم (مرور درس های 1 - 2 - 3)

در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر درس‌های اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است)، دوم (عجایب صنع حق تعالی) و سوم (مثل آیینه، کار و شایستگی) و دوره می‌کنیم مباحث: آرایه‌های ادبی: تشبیه، جان بخشی (تشخیص) و
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/27
0
66
0

فیلم آموزش فارسی - پایه نهم ( درس سیزدهم: آشنای غریبان)

دانش‌آموزان عزیز در این درس که جزء فصل پنچم (عنوان اسلام و انقلاب اسلامی) محسوب می‌شود، به بررسی نکات ادبی شعری زیبا از امام خمینی با عنوان میلاد گل و در بخش نکته ادبی به مرور ردیف، قافیه و غزل خواهیم پرداخت
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/27
0
48
0

فیلم آموزش فارسی - پایه نهم ( درس دوازدهم: پیام آور رحمت)

دانش‌آموزان عزیز در این درس که جزء فصل پنچم (عنوان اسلام و انقلاب اسلامی) است، شما با سنایی غزنوی یکی از شاعران و عارفان بزرگ قرن پنجم،آشنا می‌شوید و در ادامه به بررسی نکات ادبی متن "پیام آور رحمت" 
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/27
0
50
0

فیلم آموزش فارسی - پایه نهم ( درس چهاردهم: پیدای پنهان - 2)

دانش‌آموزان عزیز شما در این درس که جزء فصل پنچم (اسلام و انقلاب اسلامی) محسوب می‌شود، با:  نکات ادبی متن "پیدای پنهان" ترجمه علامه مجلسی انواع قید: قید زمان، حالت، مکان، مقدار، تکرار، پرسشی، آرزو
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/27

فیلم آموزش فارسی - پایه نهم (درس شانزدهم: آرزو)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/27
دانش‌آموزان عزیز در این درس که جزء فصل ششم (ادبیات جهان)  است شما با شعری از اقبال لاهوری و متنی از ویکتورهوگو با عنوان "آرزو" و در بخش واژه‌سازی با واژه‌های ساده و مرکب و وندی آشنا می‌شوید

فیلم آموزش فارسی - پایه نهم (مرور درس های 8 - 9 - 10)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/27
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر درس‌های هشتم (هم‌زیستی با مام میهن)، نهم (راز موفقیت) و دهم (آرشی دیگر) و دوره می‌کنیم مباحث: تضادفعل گذشته: ساده (مطلق)، نقلی، تلمیح

فیلم آموزش فارسی - پایه نهم (مرور درس های 1 - 2 - 3)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/27
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر درس‌های اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است)، دوم (عجایب صنع حق تعالی) و سوم (مثل آیینه، کار و شایستگی) و دوره می‌کنیم مباحث: آرایه‌های ادبی: تشبیه، جان بخشی (تشخیص) و

فیلم آموزش فارسی - پایه نهم ( درس سیزدهم: آشنای غریبان)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/27
دانش‌آموزان عزیز در این درس که جزء فصل پنچم (عنوان اسلام و انقلاب اسلامی) محسوب می‌شود، به بررسی نکات ادبی شعری زیبا از امام خمینی با عنوان میلاد گل و در بخش نکته ادبی به مرور ردیف، قافیه و غزل خواهیم پرداخت

فیلم آموزش فارسی - پایه نهم ( درس دوازدهم: پیام آور رحمت)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/27
دانش‌آموزان عزیز در این درس که جزء فصل پنچم (عنوان اسلام و انقلاب اسلامی) است، شما با سنایی غزنوی یکی از شاعران و عارفان بزرگ قرن پنجم،آشنا می‌شوید و در ادامه به بررسی نکات ادبی متن "پیام آور رحمت" 

فیلم آموزش فارسی - پایه نهم ( درس چهاردهم: پیدای پنهان - 2)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/27
دانش‌آموزان عزیز شما در این درس که جزء فصل پنچم (اسلام و انقلاب اسلامی) محسوب می‌شود، با:  نکات ادبی متن "پیدای پنهان" ترجمه علامه مجلسی انواع قید: قید زمان، حالت، مکان، مقدار، تکرار، پرسشی، آرزو

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.