X
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
محمد یاسین نظرخانلو
محمد یاسین نظرخانلویک موضوع جدید در قسمت بحث و گفتگو مطرح کرد:
1 سال پیش
پایه هفتم شروع متوسطه اول است  دوره ای که در آن چیز هایی جدیدی وجود دارد و کتاب های گوناگون  از این دوره به دوره سرنوشت و تعیین رشته می‌گويند که واقعا هم درست است  اما به نظر من پایه هفتم یکی از پایه های مهم متوسطه است جایی که در آن دانش …

مشاهده

محمد یاسین نظرخانلو
محمد یاسین نظرخانلوبه این پرسش پاسخ داد:
1 سال پیش
به این پرسش پاسخ داد: خطای بارگزاری ویدیو
انتخاب پرچسب مشکل شما حل می‌شود

مشاهده