X
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
محسن جامعی
محسن جامعی یک موضوع جدید در قسمت بحث و گفتگو مطرح کرد:
3 سال پیش
سلام خدمت دانش آموزان و دبیران عزیز هر ساله ما با دانش آموزان با استعداد مختلفی در پایه 9 ام تحصیلی مواجه می شویم. دانش آموزانی که آینده شان با فرایندی به نام هدایت تحصیلی رقم خواهد خورد.فرایندی که غالباٌ دانش آموز از آن بی خبر مانده و توسط کادر مدرسه …

مشاهده