X
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
محمد حاتمی
محمد حاتمیبه این پرسش پاسخ داد:
4 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: حاصل(((((6÷12-3)-)-)-)-)- را بدست آورید؟
در حالت کلی اگر قبل از عدد زوج علامت منفی( ) بود، حاصل مثبت و اگر فرد علامت منفی( ) بود، حاصل منفی است.
پویان فرهمند نیز به این پرسش پاسخ دادپویان فرهمند نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.