X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
104
0

فیلم آموزشی – پایه سوم – درس الگوها (فصل اول: شمارش چند تا چند تا)

دانش‌آموزان عزیز شما می‌توانید در هنگام شمارش به روش‌های گوناگونی عمل کنید. شاید برخی هرچیزی را دانه دانه بشمارند و بعضی افراد شمارش چندتا چندتا را ترجیح بدهند. به هرحال بعد از چندتا چندتا شمردن، شما به یک الگو خواهید رسید که در مراحل بعدی شمارش
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/04/21
0
155
0

فیلم آموزش ریاضی پایه چهارم (فصل سوم: ضرب اعداد یک رقمی در دو رقمی)

دانش‌آموزان گرامی برای اینکه بتوانید ضرب اعداد یک رقمی در دو رقمی را بیاموزید، این فیلم را تماشا کنید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/04/08
0
155
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هفتم: محاسبه عبارت توان دار)

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با محاسبه عبارات توان دار بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
0
71
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: دستگاه مختصات)

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با دستگاه مختصات بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
0
46
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: بردار و مختصات)

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با بردارهای مساوی و قرینه و مختصات بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
0
66
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هفتم: توان)

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با مبحث توان بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04

فیلم آموزشی – پایه سوم – درس الگوها (فصل اول: شمارش چند تا چند تا)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/04/21
دانش‌آموزان عزیز شما می‌توانید در هنگام شمارش به روش‌های گوناگونی عمل کنید. شاید برخی هرچیزی را دانه دانه بشمارند و بعضی افراد شمارش چندتا چندتا را ترجیح بدهند. به هرحال بعد از چندتا چندتا شمردن، شما به یک الگو خواهید رسید که در مراحل بعدی شمارش

فیلم آموزش ریاضی پایه چهارم (فصل سوم: ضرب اعداد یک رقمی در دو رقمی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/04/08
دانش‌آموزان گرامی برای اینکه بتوانید ضرب اعداد یک رقمی در دو رقمی را بیاموزید، این فیلم را تماشا کنید

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هفتم: محاسبه عبارت توان دار)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با محاسبه عبارات توان دار بیشتر آشنا می‌شوید

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: دستگاه مختصات)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با دستگاه مختصات بیشتر آشنا می‌شوید

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: بردار و مختصات)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با بردارهای مساوی و قرینه و مختصات بیشتر آشنا می‌شوید

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هفتم: توان)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با مبحث توان بیشتر آشنا می‌شوید

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.