X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
200
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: امتحان تقسیم)

دانش‌آموزان عزیز؛ در این فیلم آموزشی قرار است با مبحث امتحان تقسیم و مفهوم آن بیشتر آشنا شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
0
99
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: تقسیم با باقیمانده)

دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی قرار است با مبحث باقیمانده تقسیم بیشتر آشنا شوید.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
0
85
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری)

دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مفهوم بخش پذیری به شما آموزش داده می‌شود.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
0
70
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری بر دو)

دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مبحث بخش پذیری بر دو، کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
0
71
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری بر ده)

دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مبحث بخش پذیری بر ده، کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
0
77
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: یادآوری تقسیم)

دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث یادآوری تقسیم، کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: امتحان تقسیم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
دانش‌آموزان عزیز؛ در این فیلم آموزشی قرار است با مبحث امتحان تقسیم و مفهوم آن بیشتر آشنا شوید

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: تقسیم با باقیمانده)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی قرار است با مبحث باقیمانده تقسیم بیشتر آشنا شوید.

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مفهوم بخش پذیری به شما آموزش داده می‌شود.

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری بر دو)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مبحث بخش پذیری بر دو، کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری بر ده)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مبحث بخش پذیری بر ده، کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: یادآوری تقسیم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث یادآوری تقسیم، کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید.

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.