X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
170
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (حل نمونه سؤالات فصل نهم)

در این فیلم آموزشی با حل نمونه سؤالات مربوط به فصل نهم (آمار و احتمال)، نکات مهم این مبحث را مرور می‌کنیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/21
0
210
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل نهم: جمع آوری و نمایش داده ها)

در این درس شما دانش‌آموزان عزیز با علم آمار، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، سازماندهی و بررسی آن‌ها آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/21
0
220
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل نهم: احتمال یا اندازه گیری شانس)

در این فیلم آموزشی، احتمال رخ دادن یک اتفاق، تعداد حالت‌های مطلوب و تعداد حالت‌‌های ممکن را بررسی می‌کنیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/21
0
253
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل نهم: نمودارها و تفسیر نتیجه ها)

در این فیلم آموزشی دانش‌آموزان با نحوه رسم نمودارها (نمودار خط شکسته و نمودار دایره‌ای) و تحلیل و تفسیر نتایج
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/21
0
158
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه هشتم (حل نمونه سؤالات فصل نهم)

در این فیلم آموزشی شما دانش‌آموزان​ عزیز با نمونه سؤالات فصل نهم (دایره) آشنا می‌شوید​.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/08
0
134
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه هشتم (فصل نهم: دایره - 3)

در این فیلم آموزشی دانش‌آموزان با درس سوم این فصل با عنوان " زاویه‌های محاطی" آشنا می‌شوند.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/07

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (حل نمونه سؤالات فصل نهم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/21
در این فیلم آموزشی با حل نمونه سؤالات مربوط به فصل نهم (آمار و احتمال)، نکات مهم این مبحث را مرور می‌کنیم

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل نهم: جمع آوری و نمایش داده ها)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/21
در این درس شما دانش‌آموزان عزیز با علم آمار، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، سازماندهی و بررسی آن‌ها آشنا می‌شوید

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل نهم: احتمال یا اندازه گیری شانس)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/21
در این فیلم آموزشی، احتمال رخ دادن یک اتفاق، تعداد حالت‌های مطلوب و تعداد حالت‌‌های ممکن را بررسی می‌کنیم

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل نهم: نمودارها و تفسیر نتیجه ها)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/21
در این فیلم آموزشی دانش‌آموزان با نحوه رسم نمودارها (نمودار خط شکسته و نمودار دایره‌ای) و تحلیل و تفسیر نتایج

فیلم آموزش ریاضی - پایه هشتم (حل نمونه سؤالات فصل نهم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/08
در این فیلم آموزشی شما دانش‌آموزان​ عزیز با نمونه سؤالات فصل نهم (دایره) آشنا می‌شوید​.

فیلم آموزش ریاضی - پایه هشتم (فصل نهم: دایره - 3)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/07
در این فیلم آموزشی دانش‌آموزان با درس سوم این فصل با عنوان " زاویه‌های محاطی" آشنا می‌شوند.

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.