X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
158
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هفتم: محاسبه عبارت توان دار)

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با محاسبه عبارات توان دار بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
0
73
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: دستگاه مختصات)

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با دستگاه مختصات بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
0
46
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: بردار و مختصات)

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با بردارهای مساوی و قرینه و مختصات بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
0
68
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هفتم: توان)

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با مبحث توان بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
0
196
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هشتم (فصل اول: عددهای صحیح و گویا)

دانش‌آموزان عزیز در این  مجموع فعالیت‌های تعاملی عددهای صحیح و گویا با جمع و تفریق عددهای گویا بیشتر آشنا می شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/02/29
0
76
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هشتم (فصل سوم: چندضلعی‌ها)

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی چندضلعی‌ها با شکل‌های ترکیبی بیشتر آشنا می شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/02/29

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هفتم: محاسبه عبارت توان دار)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با محاسبه عبارات توان دار بیشتر آشنا می‌شوید

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: دستگاه مختصات)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با دستگاه مختصات بیشتر آشنا می‌شوید

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: بردار و مختصات)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با بردارهای مساوی و قرینه و مختصات بیشتر آشنا می‌شوید

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هفتم: توان)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با مبحث توان بیشتر آشنا می‌شوید

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هشتم (فصل اول: عددهای صحیح و گویا)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/02/29
دانش‌آموزان عزیز در این  مجموع فعالیت‌های تعاملی عددهای صحیح و گویا با جمع و تفریق عددهای گویا بیشتر آشنا می شوید

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هشتم (فصل سوم: چندضلعی‌ها)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/02/29
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی چندضلعی‌ها با شکل‌های ترکیبی بیشتر آشنا می شوید

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.