X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
230
0

فیلم آموزش هندسه - پایه دوازدهم (مکان هندسی)

این فیلم دربرگیرنده آموزش فصل دوم کتاب هندسه پایه دوازدهم با موضوع مکان هندسی است. به مجموعه نقاطی از صفحه یا فضا که همه آن‌ها​ یک ویژگی مشترک داشته باشند و همچنین هر نقطه که آن ویژگی را داشته باشد و عضو این مجموعه باشد؛ مکان هندسی می‌گویند​.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/31
0
226
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه دوازدهم (حل سوالات امتحانی علوم تجربی)

این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحان نهایی خرداد 99 درس ریاضی 3 پایه دوازدهم ، رشته علوم تجربی است.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/08
0
229
0

فیلم آموزش حسابان - پایه دوازدهم (سوالات نهایی 99 خارج از کشور)

این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحان نهایی خرداد 99 درس حسابان 2 پایه دوازدهم ، رشته ریاضی و فیزیک است.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
0
291
0

فیلم آموزش هندسه - پایه دوازدهم (مرور دروس فصل سوم)

این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحانی و مرور دروس فصل سوم درس هندسه 3 پایه دوازدهم ، رشته ریاضی و فیزیک است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
0
182
0

فیلم آموزش حسابان - پایه دوازدهم (حل سوالات امتحانی)

این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحان نهایی خرداد 98 درس حسابان 2 پایه دوازدهم ، رشته ریاضی و فیزیک است.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
0
152
0

فیلم آموزش هندسه - پایه دوازدهم (حل سوالات امتحانی)

این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحانی فصل سوم درس هندسه 3 پایه دوازدهم ، رشته ریاضی و فیزیک است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/02

فیلم آموزش هندسه - پایه دوازدهم (مکان هندسی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/31
این فیلم دربرگیرنده آموزش فصل دوم کتاب هندسه پایه دوازدهم با موضوع مکان هندسی است. به مجموعه نقاطی از صفحه یا فضا که همه آن‌ها​ یک ویژگی مشترک داشته باشند و همچنین هر نقطه که آن ویژگی را داشته باشد و عضو این مجموعه باشد؛ مکان هندسی می‌گویند​.

فیلم آموزش ریاضی - پایه دوازدهم (حل سوالات امتحانی علوم تجربی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/08
این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحان نهایی خرداد 99 درس ریاضی 3 پایه دوازدهم ، رشته علوم تجربی است.

فیلم آموزش حسابان - پایه دوازدهم (سوالات نهایی 99 خارج از کشور)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحان نهایی خرداد 99 درس حسابان 2 پایه دوازدهم ، رشته ریاضی و فیزیک است.

فیلم آموزش هندسه - پایه دوازدهم (مرور دروس فصل سوم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحانی و مرور دروس فصل سوم درس هندسه 3 پایه دوازدهم ، رشته ریاضی و فیزیک است

فیلم آموزش حسابان - پایه دوازدهم (حل سوالات امتحانی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحان نهایی خرداد 98 درس حسابان 2 پایه دوازدهم ، رشته ریاضی و فیزیک است.

فیلم آموزش هندسه - پایه دوازدهم (حل سوالات امتحانی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/02
این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحانی فصل سوم درس هندسه 3 پایه دوازدهم ، رشته ریاضی و فیزیک است

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.