X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
158
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هفتم: محاسبه عبارت توان دار)

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با محاسبه عبارات توان دار بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
0
73
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: دستگاه مختصات)

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با دستگاه مختصات بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
0
46
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: بردار و مختصات)

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با بردارهای مساوی و قرینه و مختصات بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
0
67
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هفتم: توان)

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با مبحث توان بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
0
1946
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (حل نمونه سؤالات امتحانی)

در این فیلم آموزشی همراه با حل نمونه سؤالات امتحانی مروری خواهیم داشت بر نکات مهم کتاب ریاضی
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/21
2
2725
2

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (حل نمونه سؤالات فصل اول تا سوم)

در این فیلم آموزشی با حل نمونه سؤالات مربوط به فصل‌های اول (راهبردهای حل مسئله)، دوم (عددهای صحیح)، سوم (جبر و معادله) نکات مهم این مباحث را مرور می‌کنیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/21

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هفتم: محاسبه عبارت توان دار)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با محاسبه عبارات توان دار بیشتر آشنا می‌شوید

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: دستگاه مختصات)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با دستگاه مختصات بیشتر آشنا می‌شوید

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: بردار و مختصات)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با بردارهای مساوی و قرینه و مختصات بیشتر آشنا می‌شوید

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هفتم: توان)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با مبحث توان بیشتر آشنا می‌شوید

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (حل نمونه سؤالات امتحانی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/21
در این فیلم آموزشی همراه با حل نمونه سؤالات امتحانی مروری خواهیم داشت بر نکات مهم کتاب ریاضی

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (حل نمونه سؤالات فصل اول تا سوم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/21
در این فیلم آموزشی با حل نمونه سؤالات مربوط به فصل‌های اول (راهبردهای حل مسئله)، دوم (عددهای صحیح)، سوم (جبر و معادله) نکات مهم این مباحث را مرور می‌کنیم

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.