X
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
محمدرضا جباری
محمدرضا جباریپرسشی را مطرح کرد:
5 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: حاصل را بدست آورید؟
3*1+2

مشاهده

محمدرضا جباری
محمدرضا جبارییک موضوع جدید در قسمت بحث و گفتگو مطرح کرد:
5 ماه پیش
بحث زیر را مطرح کرد: حدس کولاتز
یک عدد طبیعی انتخاب کنید اگر زوج بود آن را بر 2 تقسیم کنید و اگر فرد بود آن را 3 برابر کنید و با یک جمع ببندید.برای عدد جدید بدست آمده همین فرایند را تکرار کنید. اگر این کار را ادامه دهید در نهایت به عدد 1 خواهید رسید. این موضوع در سال 1937 توسط لوتار …

مشاهده

محمدرضا جباری
محمدرضا جباریپرسشی را مطرح کرد:
1 سال پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: معادله را حل کنید.
5y+3y-2=y+7y-4

مشاهده

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.