X
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
محمدامین چزگی
محمدامین چزگیبه این پرسش پاسخ داد:
10 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: xچند میشود
24y+12x = -6x+8y 16y+12x = -6x 16y = -18x پس بنابراین جواب سوال شما برابر است با:  18x = 16y-

مشاهده

محمدامین چزگی
محمدامین چزگیپرسشی را مطرح کرد:
11 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: جهت شتر ها را بیابید
 دو شتر روبروی هم در دو جهت متفاوت ایستاده بودند. یکی در جهت شرق و دیگری در جهت غرب. آنها چطور میتوانند همدیگر را بدون حرکت کردن یا تغییر جهت دادن ببینند؟ (در ضمن در وسط بیابانی پهناور هستند و هیچ آینه و وسیله ای در کار نیست)

مشاهده

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.