X
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
امیرحسین محمدی
امیرحسین محمدیپرسشی را مطرح کرد:
5 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: مسئله زیر را حل کنید
یک زیر دریایی 300 متر پایین تر از سطح دریا قرار دارد . زیر دریایی دیگری 180 متر از آن بالاتر است . موقعیت زیر دریایی دوم نسبت به سطح دریا را با یک عدد علامت دار نشان دهید .

مشاهده

امیرحسین محمدی
امیرحسین محمدیپرسشی را مطرح کرد:
5 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: معادله حل کنید
دمای هوای اردبیل 11 درجه زیر صفر است  . کرج 10 درجه از اردبیل گرم تر است . دمای هوای کرج چند درجه است ؟

مشاهده

امیرحسین محمدی
امیرحسین محمدیپرسشی را مطرح کرد:
5 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: مسئله حل کنید
دمای هوای شهر های یزد ، تبریز ، مشهد به ترتیب 10 درجه بالای صفر ، 8 درجه زیر صفر و 2 درجه زیر صفر است؟ الف-یزد چند درجه از مشهد گرم تر است؟ ب-تبریز چند درجه از مشهد سرد تر است؟

مشاهده

امیرحسین محمدی
امیرحسین محمدیپرسشی را مطرح کرد:
5 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: مسئله حل کنید
ورزشکاری روزانه 6 ساعت تمرین میکند . تعداد ساعت های تمرینی این ورزشکار بعد از n  روز را با عبارتی بر حسب n  بنویسید.

مشاهده

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.