X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
252
0

کتاب گویا - فارسی پایه چهارم (قصه گویی: صندلی صمیمیت)

دانش آموز عزیز؛ شروع مناسب: قصه گویی، گام هایی دارد، گام اول در قصه گویی خوب شروع کردن است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/30
0
91
0

کتاب گویا - فارسی پایه چهارم (روان خوانی: گوسفند مادر و بره اش)

گوسفندان، مشغول چرا بودند. پسرک چوپان زیر درختی نشست و شروع به نی زدن کرد. در یک لحظه بره سفید کوچولو از جلوی چشم مادرش دور شد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/30
0
92
0

کتاب گویا - فارسی پایه چهارم (درس پنجم: نمایش)

دانش آموز عزیز؛ به داستانی که خوانده می شود با دقت گوش کنید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/30
0
195
0

کتاب گویا - فارسی پایه چهارم (گوش کن و بگو: راز خوش بختی پند سوم گنجشک)

دانش آموز عزیز؛ به قصه‌ی راز خوش بختی پند سوم کنجشک که برای شما پخش می شود، با دقت گوش کنید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/30
0
185
0

کتاب گویا - فارسی پایه پنجم (گوش کن و بگو: کرم شب تاب)

دانش آموز عزیز؛ به قصه کرم شب تاب که برای شما خوانده شده است را با دقت گوش دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/30
0
270
0

کتاب گویا - فارسی پایه ششم (گوش کن و بگو: رفتار نیکان)

دانش آموز عزیز؛ به قصه‌ی رفتار نیکان که برای شما پخش می شود، با دقت گوش کنید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/30

کتاب گویا - فارسی پایه چهارم (قصه گویی: صندلی صمیمیت)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/30
دانش آموز عزیز؛ شروع مناسب: قصه گویی، گام هایی دارد، گام اول در قصه گویی خوب شروع کردن است

کتاب گویا - فارسی پایه چهارم (روان خوانی: گوسفند مادر و بره اش)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/30
گوسفندان، مشغول چرا بودند. پسرک چوپان زیر درختی نشست و شروع به نی زدن کرد. در یک لحظه بره سفید کوچولو از جلوی چشم مادرش دور شد

کتاب گویا - فارسی پایه چهارم (درس پنجم: نمایش)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/30
دانش آموز عزیز؛ به داستانی که خوانده می شود با دقت گوش کنید

کتاب گویا - فارسی پایه چهارم (گوش کن و بگو: راز خوش بختی پند سوم گنجشک)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/30
دانش آموز عزیز؛ به قصه‌ی راز خوش بختی پند سوم کنجشک که برای شما پخش می شود، با دقت گوش کنید

کتاب گویا - فارسی پایه پنجم (گوش کن و بگو: کرم شب تاب)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/30
دانش آموز عزیز؛ به قصه کرم شب تاب که برای شما خوانده شده است را با دقت گوش دهید

کتاب گویا - فارسی پایه ششم (گوش کن و بگو: رفتار نیکان)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/30
دانش آموز عزیز؛ به قصه‌ی رفتار نیکان که برای شما پخش می شود، با دقت گوش کنید

برچسب‌ها:
نویسندگان